Integritate

Declaratie de integritate

 DECLARAŢIE
privind
aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a
Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanța, în exercitarea atribuţiilor sale, colaborează cu celelalte instituţii publice şi organe de specialitate din subordinea Ministerului Culturii, a Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale,
Luând act de adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, prin Hotărârea guvernului nr. 583/2016;
Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020;
Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
 
CONDAMNĂ CORUPŢIA ÎN TOATE FORMELE ÎN CARE SE  MANIFESTĂ şi
 
Exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin mijloacele legale corespunzătoare.
 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanța,
exprimându-şi voinţa de susţinere a luptei anticorupţie, adoptă prezenta declaraţie prin care:
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020;
  • Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Constanța;
  • Susţine şi promovează remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiei prin implementarea sistematică a măsurilor preventive, prcum şi consolidarea integrităţii şi transparenţei prin susţinerea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice profesionale la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Constanța;
  • Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie.                         
 
DIRECTOR DJC Constanța
Dr. MAGDALENA TIȚĂ

Ministerul Culturii  este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3 București, 030833

telefon +40 21 222 82 91

comunicare@cultura.ro

fax +40 21 222 82 91

Galerie