Integritate

Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Strategia Naţională Anticorupţie (denumită în continuare SNA) a fost realizată în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, dar şi cu societatea civilă şi mediul de afaceri din România. Astfel, SNA realizează o radiografie a manifestării fenomenului la nivel naţional, şi, corelativ, a capacităţii naţionale de răspuns şi prezintă o viziune integrată, armonizată inter-instituţional cu privire la misiunea şi obiectivele necesar a fi asumate de principalele instituţii cu responsabilităţi, cu obiective generale, specifice şi acţiuni principale, individualizate în funcţie de competenţele legale ale fiecărei instituţii şi specificul sectoarelor prioritare. SNA pune accent pe rafinarea mecanismelor de cooperare pentru obţinerea unor rezultate cât mai eficiente în promovarea integrităţii şi lupta împotriva corupţiei. Ca orizont de timp abordarea propusă vizează perioada 2021-2025.
Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Ministerul Culturii  este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3 București, 030833

telefon +40 21 222 82 91

comunicare@cultura.ro

fax +40 21 222 82 91

Galerie