eGISpat

Sistemele de informaţii geografice (GIS) reprezintă cea mai noua tehnologie care permite reprezentarea geografica si cartografica a datelor cuprinse în bazele de date relaţionale. Este astfel posibila reprezentarea vizuala a siturilor arheologice si a monumentelor istorice în amplasamentul si cu distribuţia lor geografica. Aplicația online a programul eGISpat, stă la dispoziția publicului ca sursă de informare.

Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente Istorice)

Programul naţional eGISpat a fost instituit prin ordinul ministrului culturii nr. 2408/2005, pentru realizarea unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie si monumente istorice). Programul se bazează pe un parteneriat între Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional, Institutul Naţional al Patrimoniului si ESRI România.

Obiectivele programului național eGISpat au vizat constituirea unor baze de date complexe de evidență a patrimoniului imobil, în care pot fi stocate, analizate și corelate multiple tipuri de date (ex: spațiale, non-spațiale sau text, cartografice, fotografice ș.a.) în scopul obținerii informațiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor in activitățile de administrare, restaurare, conservare si valorificare a patrimoniului imobil.

Ministerul Culturii  este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3 București, 030833

telefon +40 21 222 82 91

comunicare@cultura.ro

fax +40 21 222 82 91

Galerie