Patrimoniu mobil

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE EXPORT DEFINITIV SAU TEMPORAR

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE EXPORT DEFINITIV SAU TEMPORAR PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE (în conformitate cu HG nr. 518/2004)

  1. Cerere tip (se completează la depunerea dosarului)
  2. Raport de expertiză pentru bunuri culturale mobile eliberat de un expert autorizat

ex:

a - Pentru tablouri și artă decorativă (sticlărie, porțelan, lemn, bronzuri, țesături) se eliberează de Director Dr. Doina Păuleanu, la Muzeul de Artă Constanța și Florica Cruceru – experți artă plastică (0241/661 029)

b - Pentru bunuri cu semnificație etnografică (icoane, obiecte de etnografie: din lemn, metal, țesături) se eliberează de Director Dr. Maria Magiru, expert în etnografie, la Muzeul de Artă Populară Constanța (0241/616 133)

c - Pentru carte veche și bibliofilie, Mioara Simona Suceveanu

d - Pentru numismatică se eliberează de Director Adj. dr. Gabriel Talmațchi, la Muzeul de istorie Națională și Arheologie Constanța – expert numismatică- (0241/618 763)

e - Pentru bunuri de importanță tehnică se eliberează la Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida”, din București (0213/367 777)

f - Pentru instrumente muzicale cu corzi se eliberează de expert Cezar Cristian Marin, București (0742/133 446)

  •  Pentru operele de artă plastică și fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum și pentru orice opere create de autori în viață (artiști plastici, artiști liber profesioniști, artiști amatori, meșteri artizani, elevi, studenți și alții), în locul Raportului de Expertiză sunt necesare fie: declarația creatorului, în formă autentică, fie adeverință emisă de agenții economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile.
  • Declarația creatorului sau adeverința emisă de agenții economici trebuie să conțină datele necesare identificării bunurilor la care se referă (titlu, tema, tehnica de lucru, materiale, dimensiuni, marcaje, datare, ramă etc), date prezentate individual sau în liste anexate.


3 - Două fotografii – dimensiuni 9/12 cm, căte 2 exemplare pentru fiecare bun cultural în parte

4 - BUNURILE CULTURALE pentru care se solicită certificatul de export

5 - O copie a cărții de identitate sau a pașaportului solicitantului

Ministerul Culturii  este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3 București, 030833

telefon +40 21 222 82 91

comunicare@cultura.ro

fax +40 21 222 82 91

Galerie