Legislație

LEGEA nr. 182/2000 ( actualizată 2014)

 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ( actualizată 2014)

Hotărârea de guvern nr. 518/2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile

Hotărârea de guvern nr. 1420/2003

pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile

Hotărârea de guvern nr. 886/2008

pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003 (republicată)

a muzeelor şi a colectiilor publice

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2297/2006

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2057/2007

pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice

Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

Legea nr. 26 din 29 februarie 2008

privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2491/27.11.2009

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2436/08.07.2008

privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial 

Legea nr. 410 din 29.12.2005

privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 

L E G E A 157/1997

 LEGE privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985

L E G E A 150/1997

 LEGE privind ratificarea Conventiei europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992

L E G E A nr. 149/1997

 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995

L E G E A 451/2002

pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000

Ministerul Culturii  este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3 București, 030833

telefon +40 21 222 82 91

comunicare@cultura.ro

fax +40 21 222 82 91

Galerie